BodhGaya - Ragir - NaLanDa - Veshali

 Đi bộ lên núi Linh Thứu (Gridhakuta Hill) nơi Ðức Phật thuyết giảng Kinh Pháp Hoa và các bộ kinh Đại thừa. Cũng ở tại nơi đây đức Phật đã ấn chứng Ngài Ma Ha Ca Diếp là vị kế thừa giáo pháp sau này Thăm thạch thất của tôn giả Mục-Kiền-Liên, tôn giả Xá-lợi-phất và Ananda. Tham quan phế tích Ðại học Na-lan-đà, ngôi trường Phật giáo lớn nhất ở thế kỷ 12 đã bị hồi giáo tàn phá suốt 6 tháng ròng rã. Đây chính là quê hương của Ngài Xá Lợi Phất đệ tử lớn của Đức Phật và Ngài Huyền Trang đã từng học và làm giáo sư tại Trường này. Tham quan trại giam Vua Tần-bà-sa-la (Bimbinsara’s jail); Vườn xoài của danh y Kỳ-bà (Jivaka’s MangoVihara) và Trúc Lâm Tịnh Xá (Venuvana hay Bamboo Grove Vihara) - ngôi chùa đầu tiên do Đức Vua Tần Bà Sa La cúng dường cho Đức Phật sau khi Ngài Thành Đạo. - Đảnh lễ nhà tưởng niệm Ngài Huyền Trang là vị tăng sĩ đầu tiên của Trung Quốc đi du học Ấn Độ và ghi chép lại sự thịnh vượng của Phật giáo thời hưng thịnh, và ghi rõ những địa điểm thánh tích mà các nhà khảo cổ học thời nay có dữ liệu để căn cứ và tìm kiếm các thánh tích của Đức Phật.

BodhGaya - Ragir - NaLanDa - Veshali - HÌNH 1

BodhGaya - Ragir - NaLanDa - Veshali - HÌNH 1

BodhGaya - Ragir - NaLanDa - Veshali - HÌNH 2

BodhGaya - Ragir - NaLanDa - Veshali - HÌNH 2

BodhGaya - Ragir - NaLanDa - Veshali - HÌNH 3

BodhGaya - Ragir - NaLanDa - Veshali - HÌNH 3

BodhGaya - Ragir - NaLanDa - Veshali - HÌNH 4

BodhGaya - Ragir - NaLanDa - Veshali - HÌNH 4

 

BodhGaya - Ragir - NaLanDa - Veshali - HÌNH 5

BodhGaya - Ragir - NaLanDa - Veshali - HÌNH 5

BodhGaya - Ragir - NaLanDa - Veshali - HÌNH 6

BodhGaya - Ragir - NaLanDa - Veshali - HÌNH 6

Chia sẻ:

Bài viết liên quan: