TOUR 2024 - LỊCH TRÌNH CÁC NGÀY TRONG NĂM

GIÁ VÉ

  • Ấn Độ - Nepal - 13 ngày 12 đêm 

Giá vé ưu đãi Tăng - Ni:  1190 usd ~ 28 Triệu VND

Giá vé Phật tử: 1360 usd ~ 32 triệu VND

 

  • Ấn Độ - Nepal - 7 ngày 6 đêm 

Giá vé ưu đãi Tăng - Ni:  880 usd ~ 21 Triệu VND

Giá vé Phật tử: 960 usd ~ 23 Triệu VND

LỊCH TRÌNH

Quý 1:

  • Ấn Độ - Nepal - 13 ngày 12 đêm

Tour khởi hành ngày: 08/03/2024 - kết thúc ngày 20/03/2024  (Dương lịch)

               Nhằm ngày: 28/01/2024 - kết thúc ngày 11/02/2024  (Âm Lịch)

>> Chi tiết:https://hanhhuongdatphat.net/tours/an-do-nepal-13n-12d-quy-1-2024-446.html

  • Ấn Độ - Nepal - 7 ngày 6 đêm

Tour khởi hành ngày: 25/03/2024 - kết thúc ngày 31/03/2024  (Dương lịch)

               Nhằm ngày: 16/02/2024 - kết thúc ngày 22/02/2024  (Âm Lịch)

Link: https://hanhhuongdatphat.net/tours/an-do-nepal-7n-6d-quy-1-2024-440.html

 

Quý 2:

  • Ấn Độ - Nepal - 13 ngày 12 đêm

Tour khởi hành ngày: 06/04/2024, 04/05/2024, 02/06/2024, 30/06/2024 (Dương lịch)

               Kết thúc ngày:  18/04/2024, 16/05/2024, 14/06/2024, 12/07/2024 (Dương Lịch)

Link: https://hanhhuongdatphat.net/tours/an-do-nepal-13n-12d-quy-2-2024-450.html

  • Ấn Độ - Nepal - 7 ngày 6 đêm

Tour khởi hành ngày: 23/04/2024, 21/05/2024, 19/06/2024  (Dương lịch)

               Kết thúc ngày:  29/04/2024, 27/05/2024, 25/06/2024 (Dương Lịch)

Link: https://hanhhuongdatphat.net/tours/an-do-nepal-7n-6d-quy-2-2024-451.html

 

Quý 3:

  • Ấn Độ - Nepal - 13 ngày 12 đêm

Tour khởi hành ngày: 28/07/2024, 26/08/2024, 24/09/2024  (Dương lịch)

               Kết thúc ngày:  10/08/2024, 08/09/2024, 06/10/2024  (Dương Lịch)

Link: https://hanhhuongdatphat.net/tours/an-do-nepal-13n-12d-quy-3-2024-452.html

 

  • Ấn Độ - Nepal - 7 ngày 6 đêm

Tour khởi hành ngày: 17/07/2024, 15/08/2024, 13/09/2024  (Dương lịch)

               Kết thúc ngày:  23/07/2024, 21/08/2024, 19/09/2024 (Dương Lịch)

Link: https://hanhhuongdatphat.net/tours/an-do-nepal-7n-6d-quy-3-2024-453.html

 

Quý 4:

  • Ấn Độ - Nepal - 13 ngày 12 đêm

Tour khởi hành ngày:  24/10/2024, 22/11/2024, 20/12/2024 (Dương lịch)

                Kết thúc ngày: 06/11/2024, 04/12/2024, 01/01/2025  (Dương Lịch)

Link: https://hanhhuongdatphat.net/tours/an-do-nepal-13n-12d-quy-4-2024-454.html

 

  • Ấn Độ - Nepal - 7 ngày 6 đêm

Tour khởi hành ngày: 11/10/2024, 09/11/2024, 07/12/2024 (Dương lịch)

               Kết thúc ngày: 23/10/2024, 21/11/2024, 19/12/2024 (Dương Lịch)

Link: https://hanhhuongdatphat.net/tours/an-do-nepal-7n-6d-quy-4-2024-455.html

 

TIME LINE LỊCH TRÌNH

Lịch trình 13 ngày 12 đêm

Time line lịch trình Ấn Độ Nepal 2024 13 ngày 12 đêm

Lịch trình 7 ngày 6 đêm

Timeline lịch trình Ấn Độ Nepal 7 ngày 6 đêm 2024

Chia sẻ:

Bài viết liên quan: