BodhGaya - Từ thiện vùng quê nghèo Bồ Đề Đạo Tràng

Buổi sáng đoàn đi từ thiện chia sẻ khó khăn tới những hộ nghèo tại làng Bồ Đề

Buổi chiều tiệc Buffet chay cúng dường trai tăng hồi hướng công đức cho đoàn được sức khoẻ và bình an, ước nguyện viên thành.

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 1

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 1

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 2

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 2

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 3

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 3

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 4

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 4

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 5

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 5

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 6

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 6

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 7

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 7

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 8

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 8

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 9

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 9

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 10

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 10

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 11

BodhGaya - Từ thiện - HÌNH 11

Chia sẻ:

Bài viết liên quan: