HÀNH HƯƠNG ĐẦU NĂM - THEO DẤU CHÂN PHẬT TẠI ẤN ĐỘ 2023

- Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn có ghi lại những giây phút cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài nhập vào Vô Dư Niết Bàn, Ngài A Nan có hỏi:
"Thưa Thế Tôn, lúc trước những tín chúng từ khắp nơi đến nghe pháp và hỏi về giáo pháp của Đức Như Lai. Từ nay về sau con và họ sẽ không còn thấy và chiêm ngưỡng Ngài được nữa".
Đức Phật đáp:
- Này A Nan, có bốn Thánh tích kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Bốn Thánh tích đó là: Nơi Như Lai đản sanh, Nơi Như Lai chứng ngộ vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nơi Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng, và nơi Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết Bàn."
Phật nói tiếp:
"- Này A Nan, và những ai, trong khi đi chiêm bái những Thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan hỷ, thời những vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh cõi thiện phú, cảnh giới chư Thiên."
-Quả thật là một người Phật Tử, con của vị cha lành Đức Phật Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì chúng ta phải ước nguyện một lần về viếng thăm lại nơi quê Cha Đất Tổ.
Lịch trình của chuyến hành hương bao gồm:
Qúy Phật tử khi tham gia sẽ được tham quan và đảnh lễ 4 động tâm của Phật.
- Nơi Đức Phật đản sanh (Lâm Tỳ Ni)
- Nơi Đức Phật thành đạo (Cội bồ đề thiêng)
- Nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên (Vườn Lộc Uyển)
- Nơi Đức Phật nhập niết bàn (Câu Thi Na)
Ngoài ra các Phật tử còn được viếng những địa điểm quan trọng gắn liền với cuộc đời của Đức Phật như thành Ca Tỳ La Vệ, thăm núi Linh Thứu, Động Thất Diệp. Núi Kê Túc, Tinh Xá Kỳ Viên, Tinh xá Trúc Lâm, Khổ Hạnh Lâm, sông Hằng và rất nhiều địa điểm khác nữa.
- Quý Phật tử sẽ có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu về đời sống tâm linh và văn hóa của người Ấn Độ
Chương trình được sự hướng dẫn của Sư Cô Quang Phụng - Trụ trì Chùa Bửu Minh, Hóc Môn, TP. HCM.
☎️☎️ Để biết thêm chi tiết và đăng ký tham gia liên hệ qua số Đ????????̣̂???? ????????????????̣????/????????????????/Facebook: 0916.278.778 - Sư Cô Quang Phụng 
Facebook: Chùa Bửu Minh
Địa chỉ: 64/4 Ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM

Chia sẻ:

Bài viết liên quan: