Hạnh Phúc khi được sẻ chia

Hôm nay ngày 06/06/2022, Con xin thay mặt cho Phật tử: Lại Thị Sang - Việt Nam Phật tử: Dũng Lê, Hạnh Ngô - USA Đã gởi chút ít tấm lòng của mình để ủng hộ những làng nghèo tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ. Con xin thay mặt những bà con nghèo nơi đây xin được cám ơn tấm lòng của Quý Mạnh Thường Quân đã thương tưởng đến mọi người mà phát tâm ủng hộ những phần quà thật ý nghĩa. Cầu chúc cho Quý Phật Tử chúng ta luôn sống an lành và hạnh phúc.

Hình ảnh ngày 06/06/2022

 

Chia sẻ:

Bài viết liên quan: