Lễ Huý Kỵ hương linh Phật tử Nguyễn Thị Nho

Lễ Huý Kỵ hương linh Phật tử Nguyễn Thị Nho - Pháp Danh: Diệu Từ - mẹ Phật tử Bích Thu (Bà là một vị tín chủ phát tâm khởi tạo và cúng dường xây dựng Chùa Bửu Minh). Chúng con xin thành kính tri ân Thường trực Ban Trị Sự Phật Giáo Việt Nam h. Hóc Môn, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài huyện, Lãnh đạo cơ quan ban ngành các cấp, quý khách, quý Phật tử đã đến tụng kinh và chứng dự lễ cúng dường trai tăng tại Bổn tự chúng con được thập phần viên mãn.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Chia sẻ:

Bài viết liên quan: